Monitoring

Můžeme provádět inspekční lety opakovaně v libovolných intervalech a dokumentovat tak postupy staveb, oprav či jiných dějů i ve velkém měřítku ať je to stavba domu, dálnice nebo postup těžby povrchového lomu.

Výhoda monitoringu

  • práce v jakémkoliv terénu
  • ekonomicky nenáročný a rychlý sběr dat s pomocí GPS
  • cenově efektivní řešení, monitorování a mapování
  • přesná data pro konstrukční plochy a stavby – převedení dat do AutoCAD
  • zhotovení 3D modelu s možností měření a výpočtu kubatur
  • přehled o jakémkoliv místě efektivně a bezpečně v řádu několika hodin
  • přesné měřičské postupy